İletişim

Dekanlık

Dekan:Prof. Dr. Oğuz MAKAL
E-posta:oguzmakal@beykent.edu.tr
Dekan Yardımcısı:Doç. Dr. Asuman KUTLU
E-posta:asumank@beykent.edu.tr
Dekan Yardımcısı:Doç. Dr. Özge ULUĞ YURTTAŞ
E-posta:ozgeyurttas@beykent.edu.tr
Fakülte Sekreteri:Cansu CİVELEK
E-posta:cansucivelek@beykent.edu.tr
Bölüm Sekreteri:Fatma DİZGE
E-posta:fatmadizge@beykent.edu.tr
Bölüm Sekreteri:Neşe DAĞLI
E-posta:nesedagli@beykent.edu.tr