İletişim

Eğitim Amaçları

  • Yeni Medya alanı bilgilerini etkin kullanarak başarılı bir iş kariyeri elde etmeleri 
  • Edindikleri iletişim bilgi ve becerilerini birey/takım çalışmalarında kullanabilmeleri ve liderlik yapabilmeleri 
  • Yaşam boyu eğitimi benimsemeleri, bunu hizmetiçi eğitim, bireysel çalışma, lisansüstü çalışmalarla sürdürmeye istekli olmaları 
  • Profesyonel hayatta etik, kültürel ve çevresel değerlere duyarlı olmaları