İletişim

Kariyer Olanakları

Yeni Medya öğrencilerini dijital medya ve medya profesyonellerinin çok geniş bir bilgi ve yaratıcılık talep ettiği medya alanlarında en ileri bilgilerle donatarak hazırlamaktadır. Dört temel unsura dayanarak öğrencilerimizi yetiştirmekteyiz: Tasarım düşüncesi, görsel iletişim, teknoloji ve kullanıcı tecrübesi. Öğrencilerimiz iletişim endüstrisindeki yeni eğilimleri, küresel endüstri ile sınıf-içi eğitimi birleştirerek öğrenmektedir. Mezunlarımız kamu politikaları alanında liderler, iletişim yönetimi, etkileşimli tasarım, sivil toplum örgütleri, stratejik düşünürler ve küresel ölçekte yenilikler yaratan teknologlar olmaktadırlar.