İletişim

Eğitim Amaçları

  1. Yeni Medya alanı bilgilerini etkin kullanarak başarılı bir iş kariyeri elde etmeleri 
  2. Edindikleri iletişim bilgi ve becerilerini birey/takım çalışmalarında kullanabilmeleri ve liderlik yapabilmeleri 
  3. Yaşam boyu eğitimi benimsemeleri, bunu hizmetiçi eğitim, bireysel çalışma, lisansüstü çalışmalarla sürdürmeye istekli olmaları 
  4. Profesyonel hayatta etik, kültürel ve çevresel değerlere duyarlı olmaları