İletişim

Bölüm Mesajı

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü, kitle iletişim tekniklerini kullanarak öğrencilerin mesleki ve toplumsal bilincini yükseltmeyi, mesleki etik ilkelerin ışığında sorumluluk duygusunu güçlendirmeyi amaçlar.

2011-2012 eğitim öğrenim yılında öğrenci alımına başlayan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü, teorik ve pratik bilgilerin verildiği, teknik alt yapı kullanılarak uygulama olanaklarının sağlandığı bir eğitim ortamı ve formatını benimser.      

Gerçekleştirdiği faaliyetler ve sosyal kulüpler ile öğrencilerinin beceri düzeyinin yükselmesi, bireysel yeteneklerini kullanması ve geliştirmesi, ön plana çıkarılması, analitik düşünmesi, sorunları çözmesi, etkili iletişim kurması gibi becerilere sahip olmasını hedefler.

Öğrencilerimizin, Medya Hukuku, İletişim Kuramları, Medya ve Siyaset, Yeni Medya Teknolojileri ve Medya Tarihi gibi kuramsal derslerin yanı sıra Ses ve Işık Tasarımı, Haber Dili ve Diksiyon, Görüntü ve Ses Kurgusu, Televizyon Haber ve Program Yazarlığı, Televizyonda Yapım ve Yönetim gibi uygulamaya yönelik dersler ile dört yıl boyunca bilgi ve kültür, teknik ve profesyonellik anlamında iyi bir televizyon habercisi ve programcısı olmaları hedeflenir. Öğrencilerimiz altıncı ve sekizinci yarıyıllarda staj yaparlar.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı programız, iki yıllık süre için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulun’ca (İLEDAK) akredite edilmiş ve karar İLEDAK Web sitesinde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Nazan ALİOĞLU

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölüm Başkanı