İletişim

Dekan Mesajı oguzmakal

Bilgi ve iletişim kavramlarının hayatımızın birçok alanını hızla etkilemeye ve dönüştürmeye başlamasıyla, iletişim alanında verilen eğitimin yöntem ve kapsamı da değişmeye başlamıştır. İletişim Fakültemizin vizyon ve misyon anlayışını şu şekilde özetleyebiliriz: 

Vizyon: Öncü bir eğitim, araştırma, iletişimde uzmanlaşmayı önde tutan, çağın iletişim gerçeğinin farkında, toplumsal yararları gözeten, uluslararası tanınırlığı yüksek bir fakülte  olmak.  

Misyon: Akademik ve etik mükemmeliyetçiliği önde tutan; bilimsel ve yenilikçi çalışmalara önem veren; bilgi teknolojilerini etkin kullanan;  profesyonellik, küresel farkındalık, toplumsal yararlılık bilincinde öğrenciler yetiştiren; öğrencilerini eleştirel düşünme ve yaratıcılığa yönlendiren; akademik birikimle sektörün deneyimlerini  buluşturan bir fakülte... 

Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi  2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci alan Dijital Oyun Tasarımı dahil yedi farklı bölümümü ile öğrencilerimize zengin içerikli ders programları, kendi alanında deneyimli, birikimli akademik kadrosu ve yenilikçi anlayışla eğitim vermektedir. Uygulamalı derslerde ileri teknolojik altyapı ile donatılmış TV stüdyosu, ayrıca ulusal Beykent TV,  çok amaçlı hizmet veren NewsLab., fotoğraf stüdyosu ve Mac Laboratuvarlarında öğrencilerimiz ürettikleri çalışmalar ile yaratıcı yönlerini keşfetmekte ve geliştirmektedir. 

İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programlarımız iki yıllık süre için Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca (YÖKAK) tanınan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından akredite edilmiştir.

Bölümlerimizin öğrencileri Erasmus Programı ile yurtdışındaki üniversitelerde eğitim alma şansını elde etmekte, ayrıca Çift Anadal ve Yandal eğitimi de alabilmektedir. Öte yandan mezun öğrencilerimiz burslu olarak yüksek lisans programımız Medya ve İletişim Sistemleri’nde eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptir. Öğrencilerimiz yine, yıl boyunca düzenlenen seminer, etkinlik ve atölyeler ile mezun olduklarında işlerine yarayacak zengin, birikimli bir özgeçmişi elde etmekte, sonuçta sektörün önemli bir paydaşı olarak iş hayatına girmektedir. Günümüzde, Beykent İletişim Fakültesi’nden mezun olan öğrencilerimiz halkla ilişkilerden reklamcılığa, yeni medyadan televizyon ve dijital oyuna çağdaş iletişim yelpazesinde yaratıcı, bilgili, özgüvenli yerini almaktadır. Geleceğin iletişim dünyasında saygınlık ve başarı ile yer almak ve iletişimi meslek edinmek isteyen sizleri de aramıza bekliyoruz. 

Prof. Dr. Oğuz MAKAL
İletişim Fakültesi Dekanı