İletişim

Bölüm Mesajı

Medya ve İletişim Bölümü, iletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin yarattığı gereksinimleri karşılamak üzere sektöre nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümün amacı,  hem geleneksel medyanın ihtiyaçlarını hem de  yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin medya sektöründe yarattığı gereksinimleri karşılamak amacıyla çağın gereklerini yerine getirecek donanımlı, yetkin profesyonellerin medya sektöründe görev almasını sağlamaktır. Medya ve İletişim Bölümünün hedefi, iletişim bilimleri alanında akademisyen, araştırmacı ve bilim insanı yetiştirmektir. Bu hedefine lisansüstü programıyla da ulaşmayı amaçlamaktadır. 

Medya ve İletişim Bölümünden mezun olan öğrenciler  medya sektöründe, iletişim süreçlerini analiz etme becerisi olan, yeni iletişim teknolojilerini takip eden, uygulayan ve toplumsal hayatta yaşanan siyasal ve sosyal olayları irdeleme becerisine sahip bireyler olarak yetişeceklerdir.  Bunu gerçekleştirebilmek için, bölümün ders programı hem kuramsal hem de uygulamalı derslerden oluşturulmuş ve disiplinlerarası bir perspektifle hazırlanmıştır. Aynı zamanda öğrenciler iletişim sektöründe stajlarını yaparak, aldıkları kuramsal eğitimi pratiğe dönüştürmektedirler. 

Medya ve İletişim Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Prof. Dr. Mine DEMİRTAŞ

Medya ve İletişim Bölüm Başkanı