İletişim

Bölüm Mesajı

Medya ve İletişim Bölümü, iletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin yarattığı gereksinimleri karşılamak üzere sektöre nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümün amacı, hem geleneksel medyanın ihtiyaçlarını hem de  yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin medya sektöründe yarattığı gereksinimleri karşılamak amacıyla çağın gereklerini yerine getirecek donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi benimsemiş profesyonellerin medya sektöründe görev almasını sağlamak ve iletişim bilimleri alanında akademisyen, araştırmacı ve bilim insanı yetiştirmektir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarımız bu amaca yönelik hazırlanmıştır.

Vizyon: Eğitimde sürekli iyileştirmeyi ön planda tutan, akademik faaliyetleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, Süper Akıllı Toplum olarak adlandırılan ve teknolojiyle işbirliği içinde yaşayan bir toplum yaratmayı amaçlayan  toplum 5.0’a  adapte olan bir bölüm olmak…

Misyon: Medyanın toplumsal, kültürel ve siyasi etkilerini analiz etmeyi, iletişim stratejilerini oluşturmayı, bu bağlamda medya ve iletişim alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası gereksinimleri karşılayan, ekip çalışmasına açık, yaratıcı, özgün, sosyal sorumluluk bilinci ve etik anlayışa sahip öğrencilerin yetiştirilmesini hedeflemek,

Medya ve iletişim eğitiminde teori ve uygulamayı bütünleştirip tüm paydaşları kapsayan yaratıcı, yenilikçi ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir yapı inşa etmek…

Medya ve İletişim Bölümünden mezun olan öğrenciler, medya sektöründe iletişim süreçlerini analiz etme becerisi olan, yeni iletişim teknolojilerine hakim ve toplumsal hayatta yaşanan siyasal ve sosyal olayları analiz etme becerisine sahip bireyler olarak yetişeceklerdir. Bu bağlamda, bölüm ders programı hem kuramsal hem de uygulamalı derslerden oluşacak şekilde düzenlenmiş ve disiplinlerarası bir perspektifle hazırlanmıştır. Bu bağlamda öğrenciler iletişim sektöründe stajlarını yaparak, aldıkları kuramsal eğitimi pratiğe dönüştürme olanağı bulmaktadır. 

Medya ve İletişim Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Prof. Dr. Mine DEMİRTAŞ

Medya ve İletişim Bölüm Başkanı