İletişim

Bölüm Mesajı

Medya ve İletişim Bölümü, iletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin yarattığı gereksinimleri karşılamak üzere nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümün amacı, başta sosyal medya olmak üzere yeni iletişim ortamında çağın gereklerini yerine getirecek donanımlı, yetkin profesyonellerin medya sektöründe görev almasını sağlamaktır.

Medya ve İletişim ile medya sektörüne, iletişim süreçlerini analiz etme becerisine sahip, yeni iletişim teknolojilerini takip eden, uygulayan, medya okuryazarı iletişimciler kazandırılacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için bölümün ders programı hem kuramsal hem de uygulamalı derslerden oluşturulacak; öğrencilerin toplumsal ve teknolojik dönüşümlerin farkında olmaları sağlanacaktır. Böylece, iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak, medya sektörünün her alanında görev alabilecekleri gibi iletişim süreçlerini analiz etmede beceri sahibi akademisyen adayları da olabileceklerdir.

Medya ve İletişim Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Doç. Dr. Mine DEMİRTAŞ
Medya ve İletişim Bölüm Başkanı