İletişim

Bölüm Mesajı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık tüm dünyada öne çıkan, kişi, ürün, hizmet, kurum ya da marka ile ilgili iletişimi içeren çağdaş birer disiplindir. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektördeki işletmeler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, birlikler ve benzeri bugün hiç olmadığı kadar halkla ilişkiler ve reklamcılığa ihtiyaç duymaktadır. Beykent Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü, kurumlarla bireyler arası uzun soluklu ilişkiler kurabilecek bu ilişkileri yönetecek ve geliştirecek beceri ve yetenekleri yöntembilimle organize edebilecek halkla ilişkiler ve reklam profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dört yıllık lisans eğitimi veren bölümün amacı öğrencilerini özelde reklam ve halkla ilişkiler alanlarında genelde iletişimle ile ilgili her türlü sorumluluğu üstlenebilecek bir donanımda yetiştirmektir. Bölümde yer alan teorik, uygulamalı ve seçmeli dersler bu hedef doğrultusunda hazırlanmakta, çağın gereksinimlerine göre güncellenmektedir. 

Bölümde sürekli görev yapan öğretim üyeleri yanı sıra iletişim sektörünün önde gelen isimleri, misafir öğretim görevlisi olarak çeşitli derslere girmektedir. Ayrıca öğrencilerin sıklıkla düzenlenen seminer, workshop, yarışma gibi etkinlikler aracılığıyla alanında uzman kişilerle ile bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli yarışmalara katılmak konusunda teşvik edilmektedir.  

Bölüm; Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları aracılığıyla yurt içi ve dışındaki yükseköğretim kurumlarında bulunma ve farklı bir kültürü deneyimleme ve eğitim yaklaşımını geliştirme olanağı sunmaktadır. 

Çift anadal ve yandal programları ile bölüm, başarılı olan öğrencilere istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde, ikinci bir eğitim-öğretim dalında daha yetkinliklerini artırabilme imkânı vermektedir. 

Bölüm mezunları sivil toplum kuruluşlarında, kamu sektöründe kurum içinde bir kısımda, özel sektörde ise işletmelerde veya ajanslarda yer alabilmektedir. Mezunlar, işletmelerde halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi gibi departmanlarda; halkla ilişkiler, reklam, dijital medya, medya planlama ve satın alma gibi ajanslarda iletişim danışmanı, halkla ilişkiler ve reklam uzmanı, metin yazarı, müşteri temsilcisi, stratejik planlamacı, araştırmacı gibi pozisyonlarda çalışabilmektedir. 

Bölümün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi ise isteğe bağlıdır. 

İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) kapsamında akreditasyon sürecimiz devam etmektedir.

Prof. Dr. Ebru URAL

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı