İletişim

Bölüm Mesajı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama iletişimi konusunda ileri düzeyde bilgi edinmek ve uzmanlık kazanmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürel boyutlarını tanıyan, iletişim bilimleri alanına ilişkin edindiği bilgileri karar alma süreçlerine, uygulama ve davranışlarına aktararak yorumlayan, analiz eden, sorunları tanımlayıp, çözüm önerileri getiren, etkili iletişim becerilerine sahip uzmanlar yetiştirmek bölümün önemli amaçlarındandır.  

Dinamik ve gelişen program yapısıyla bölüm, öğrencilere dört yıllık lisans öğrenimleri süresinde halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir eğitim sunmaktadır. Bölüm, öğrencilerin entelektüel kapasitelerini ve bilgilerini artırmak için planlanan zorunlu dersleri ve becerilerini geliştirmek için sunulan seçmeli dersleri ile mezunlarına stratejik iletişim ve kampanya yönetimi,  lider iletişimi, itibar yönetimi, dijital reklam ve halkla ilişkiler, yaratıcı uygulama çalışmaları gibi birçok konuda uzmanlaşabilme olanağı sunmaktadır. Öğrenciler, özgün fikirler ortaya koyan, bunları yaratıcı bir şekilde yazan, en uygun medya stratejisi ve planlamasıyla, geleneksel ve dijital iletişim ortam ve araçlarında kullanan uzmanlar olarak yetiştirilmektedir. Bölüm eğitim sürecinde, teorik dersler yanı sıra sektörel eğilimlerin anlaşılması, araştırmaya dayalı eleştirel düşünmenin geliştirilmesi ve özellikle kampanya yönetimi yoluyla müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve karşılanabilmesi yönünde uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  

Bölümden mezun olan öğrenciler halkla ilişkiler, reklam veya medya ajanslarında, kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler, reklam, tanıtım, kurumsal iletişim gibi departmanlarında marka yöneticisi, kurumsal iletişim uzmanı, stratejik iletişim danışmanı, müşteri temsilcisi, tanıtım sorumlusu, metin yazarı gibi birçok farklı pozisyonda istihdam olanağı bulabilmektedirler. 

Bölümün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi ise isteğe bağlıdır. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programımız, iki yıllık süre için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu’nca (İLEDAK) akredite edilmiş ve karar İLEDAK Web sitesinde yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Özge ULUĞ YURTTAŞ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı