İletişim

Bölüm Mesajı

İletişim Fakültesi’nin 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü, teorik ve pratik bilgilerin verildiği, uygulama olanaklarının sağlandığı bir eğitim ortamı ve formatını benimser.      

Medya atölyesi çalışmalarımız, etkinliklerimiz ve sosyal kulüplerimizle beraber, öğrencin bireysel yeteneklerini kullanması ve geliştirmesi ön plandadır. Öğrencinin analitik düşünmesi, çağa uygun teknik becerilere ve yaratıcılığa sahip olması hedeflenir. Amaç, öğrencinin teknolojilerin de etkisiyle değişen televizyon haberciliği veya programcılığına uyum sağlaması, dijital mecralarda yayın, içerik ve haber üretebilecek bilgiye ulaşmasıdır. Bu amaca yardım için, bölüm televizyon stüdyolarının yanı sıra öğrencilerin içerik üretimi, yazarlık, editörlük ve tasarım gibi birçok konuyu öğrenebilecekleri içerik üretim laboratuvarı NewsLab kurulmuş, yararlanılmaktadır.

Temel olarak öğrencilerimize yönelik İletişim Bilimlerine Giriş, Medya Okur Yazarlığı, Medya ve Toplum, Medya Etiği gibi teorik derslerden Ses ve Işık Tasarımı, Haber Dili ve Diksiyon, Görüntü ve Ses Kurgusu, Dijital Görüntü İşleme Teknikleri, Televizyonda Yapım ve Yönetim, Tartışma ve Röportaj Teknikleri ve Podcast Yayıncılığı'na dek teorik ve uygulama dersleri onların uzmanlaşmasını sağlamaktadır. Bu bilgi ve öğrenme süreci altıncı ve sekizinci yarıyıllarda yapılan staj ile tamamlanmaktadır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. Çift Anadal ve Yan Dal Programları, Erasmus Değişim Programı  ve burslu olarak devam edebilecekleri Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans, Doktora Programı bulunmaktadır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü, iki yıllık süre için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulun’ca (İLEDAK) akredite edilmiş ve karar İLEDAK Web sitesinde yayınlanmıştır.

 

Prof. Dr. Nazan ALİOĞLU

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölüm Başkanı