İletişim

Bölüm Mesajı

Yaşadığımız çağ belki de tarihte hiç olmadığı kadar görselin iletişime hakim olduğu bir çağ. Bu değişen çağın yapısına uygun olarak tüm iletişim ve buna bağlı olarak da tüm dünya değişiyor. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, bu değişime uygun olarak teorik ve uygulamalı derslerin birlikte verildiği, öğrenciyi farklı sektör ve farklı meslek alanlarında geliştiren, algısını farklılaştıran, eleştirel düşünceyi öğrenciye bu doğrultuda öğreten bir bölüm olmak için kurulmuştur.  Günümüzde iletişim, tasarım veya sanat alanında çalışanların karşısına her gün yüzlerce imge çıkmaktadır.  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bu imge ve mesajları anlamlandırabilecek, teknik ve eleştirel olarak okuyabilecek aynı zamanda da yaratım sürecinde birer aktör olabilecek bireyler yetiştirmek için yola çıkmıştır.  Bu sebeple Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bir yandan bir ürünün nasıl ortaya çıkacağını öğrencilere uygulama eşliğinde anlatırken bir yandan da o ürünün nasıl bir temsil aracı olduğunu teorik derslerle aktarmaktadır. 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün eğitim dili Türkçe'dir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.   

Dr. Öğr. Üyesi Ozan GÜNEL

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı