İletişim

Bölüm Mesajı

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık tüm dünyada öne çıkan, ürün, hizmet ya da marka ile ilgili iletişimi içeren çağdaş bir disiplindir. Bu bölümde yer alan derslerde, ürün, hizmet ya da markanın gereksinimi olan mesaj veya etkinliği ortaya çıkarabilmek için bilgi, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alan süreçler kuramsal ve uygulamalı işlenmektedir. Amaç iletişimin yazılı ve sözlü formları, pazarlama, örnek olaylar, istatistik, araştırma, tasarım, metin yazımı ve görselleştirme, medya planlama ve kampanya dersleriyle öğrencilerin gelecekte yer alacakları projelerin çözümünün alt yapısını hazırlamaktır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Özge ULUĞ YURTTAŞ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı