İletişim

Akreditasyon

İLAD GD 2021/110-001 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı ile İLAD GD 2021/110-002 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programları hakkında İLEDAK Değerlendirme Ekipleri tarafından Özdeğerlendirme Raporunun incelenmesi ve ziyaretle yapılan değerlendirmeler sonucu hazırlanan Ekip Değerlendirme Raporları, 12 Mart 2022 tarihli İLEDAK toplantısında görüşüldü.

İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucu, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı ile Halkla İlişkiler Reklamcılık programları için "2 yıl süreli akreditasyon kararı" verildi. İLEDAK Ekipleri tarafından gözlenen ve Değerlendirme Raporu ile Çıkış Bildiriminde yer alan yetersizlikler dikkate alınarak akreditasyon kararının, programda gerekli düzenlemelerin izlenmesi açısından, 2 yıl sonra "Ziyaretle Ara Değerlendirme" yöntemiyle yeniden değerlendirilmesi uygun görüldü.

İLEDAK'ın akreditasyon kararı, İLAD Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararı ile uygun bulundu ve onaylandı.

1. Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı,

2. Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı

14.03.2022 - 14.03.2024 tarihleri arasında iki(2) yıl geçerli olmak üzere akredite edildi ve İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.