İletişim

Kariyer Olanakları

Bölümümüz, medya ve iletişim alanında edindikleri kuramsal ve teknolojik bilgiyi çalışma alanına uygulayabilen, iletişim teknolojilerinin medya sektöründeki yansımalarını takip edebilen, eleştirel ve yenilikçi bir bakış açısına sahip uzmanlar yetiştirmektedir. Mezunlar, bölümde aldıkları eğitim ve deneyimle, özel ve kamu kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde çalışabilmektedirler. Buna ek olarak kazandığı disiplinlerarası bakış açısı ile ilgili olduğu alan doğrultusunda yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler.