İletişim

Bölüm Mesajı

İletişim teknolojileri ve sistemlerindeki gelişmeler sayesinde her an her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelen bilgi, yeni iletişim ortamları yaratmakta ve bu ortamlar küresel olarak farklı biçimlerde ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel dönüşümler yaşanmasına neden olmaktadır.  Bu dönüşümlerde aktif bireyler olarak yer alabilmek, yönlendirebilmek ve analiz edebilmek için yeni uzmanlık alanlarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak amacından yola çıkarak Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi “Yeni Medya Lisans” programını açmıştır. Yeni Medya Lisans Programı, yeni medya araçlarının teknik ve estetik diline hakim, görsel-işitsel ve etkileşimli medya alanlarını bilinçli kullanabilen, etik sorumluluklarının farkında olan yaratıcı medya uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenciler, online gazetecilik, dijital yayıncılık, e-devlet uygulamaları, sosyal paylaşım ağları (youtube, facebook, twitter, blog, vb.) gibi alanlarda aldıkları kuramsal ve uygulamalı dersler sayesinde iletişimin çok disiplinli yapısı hakkında bilgi ve bilinç sahibi olurlar, kültürel ve toplumsal yaşamı eleştirel bir gözle değerlendirebilirler. Öğrenciler, edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde, yeni iletişim teknolojilerine hakim nitelikleriyle; online gazetecilik, reklam, mobil pazarlama, sosyal medya gibi iletişim sektöründeki bir çok alanda çalışma olanağı kazanırlar.

Yeni Medya Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Alper DEĞERLİ
Yeni Medya Bölüm Başkanı