İletişim
Tarih: 02 Şubat 2022

Ulusal Dijital Çağ ve Yeni İletişim Düzeni Sempozyumu E-Kitap Yayınlandı

31 Mayıs — 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kurt ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Yenituna yürütücülüğünde gerçekleştirilen Dijital Çağ ve Yeni İletişim Düzeni temalı sempozyum farklı içerikleri kapsayan oturumlar ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ilk gün akışında özel sektör deneyimlerine yer verilirken, ikinci gün akışında ise Dijital Çağ ve Yeni İletişim Düzeni akademik bağlamda ele alınmıştır.

Üniversitemiz Rektörü Prof Dr. Murat Ferman'ın açılış konuşması ile başlayan Ulusal Dijital Çağ ve Yeni iletişim Düzeni Sempozyumu'nun ilk gün akışında yer alan birinci oturum, Dr. Öğr. Üyesi Burak Yenituna moderatörlüğünde, savaş gazeteciliği esnasında takım çalışmasının ne anlama geldiğine yönelik olarak Elif Akkuş (TRT- Savaş Muhabiri) ve İsmail Dostoğlu (TRT- Savaş Kameramanı) tarafından gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Ebru Ural moderatörlüğündeki ikinci oturum, kurumsal iletişimin içeriğine yönelik olarak Canan Soysal (İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü) ve Simge Abay (WWF Türkiye Kurumsal İş Birlikleri ve Kaynak Geliştirme Müdürü) tarafından sunulmuştur. Pandemi sonrası işlerin geleceğine yönelik olarak Yasemin Merih Alparslan'ın (YMA Gelişim Platformu Kurucusu) sunumu ve Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kutlu'nun moderatörlüğünde üçüncü oturum gerçekleştirilmiştir. Ümit Oktay Aymelek (Slot Medya - Yönetmen), Murat Sercan Subaşı (Slot Medya - Görüntü Yönetmeni) ve Ege Tatile' (BBC Türkçe .. Video Muhabir) ise video muhabirlik ve görsel hikâye anlatıcılığını Prof. Dr. Ebru Ural'ın moderatörlüğünde dördüncü oturumda tartışmıştır. Beşinci oturum ise Dr. Öğr. Üyesi Ozan Günel moderatörlüğünde, fantastik rol yapma oyunlarında görselleştirme ve tasarıma yönelik olarak Dr. Onurcan Albayrak (FSMVÜ İç Mimarlık Bölümü) ve Öğr. Gör. H. Tunay Cengiz (Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Program Başkanı) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal'ın açılış konuşması ile başlayan Ulusal Dijital Çağ ve Yeni İletişim Düzeni Sempozyumu'nun ikinci gün akışında yer alan birinci oturum, Prof. Dr. Mine Demirtaş'ın moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çelik'in 'Dijital Platformlarda Hızlı Tüketim ve Zaman Devam Yönetimi: Bir Mobil Tüketim Modeli Olan Gain Tv Örneği', Mert Öz'ün "lnfluencer Referansı: Sosyal Medya Pazarlamasında Deneyimi Tüketmek" ve Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Akyol Akın'ın 'Dijital Çağ ve Gözetim Metni: Kapitalizmine Yönelik Bir Farkındalık Araştırması' başlıklı bildirilerinin sunumları ile gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturum, Öğr. Gör. Dr. İrem Çoban'ın 'Yeni Medyada Gelişen Bilgisayar Destekli Tasarım - Sanat Sektörü Üzerine Bir İnceleme: De Artium Platformu Örneği' ve Dr. Öğr, Üyesi Turan Asan'ın "Siber Sanat Kavramı ve Grafik Tasarım" başlıklı bildirilerinin sunumları ile gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. Gökhan Oğuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü oturumda Öğr. Gör. Soner Dutucu'nun "Sosyal Medyada Kriz Yönetimi ve Kriz Karşılama Stratejilerinin Siyasi Krizlere Uygulanabilirliği", Prof. Dr. Armağan Gözkaman'ın "Küresel Güç Tanımıyla Uyumlu Bir İletişim Stratejisi: AB'de Bir Dış Politika Aracı Olarak Yeni Medya", Eda Azap'ın "Anıt Sayaç Platformu Üzerinde Yer Alan Kadına Yönelik Cinayet Haberlerinin Analizi" ve Dr. Ayla Acar'ın "Yeni Medyada Değişen Haber Sunumu: Deneyimlenebilir Haberler" başlıklı bildirileri sunulmuştur, Prof. Dr. Ebru Ural'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen dördüncü oturumda Dr. Öğr. Üyesi Nihan Aytekin'in "Dijital Çağda Markanın Keııdiyle Savaşı: Woke-Washing (Duyar Pazarlaması)', Kumsal Kınay'ın 'Covid-19'dan Masallar Kampanyasının Yapısöküm Okuma Yöntemi ile Analizi", Doç. Dr. Gözde Öymen ile Ayşegül Hazer Özer'in 'Lüks Moda Markalarının E-Ticarette Yükselişi: Gucci ve Burberry Örneği' ve Dr. Nr. Üyesi Nihan Aytekin ile Mizgin Avcı'nın "Anti Prenses'ten Feminazi'ye Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet" başlıklı bildiriler sunulmuştur. Prof. Dr. Nazan Alioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen beşinci oturumda ise Dr. Öğr. Üyesi Merve Zeynep Sarıbek'in "Akışkan Kültür Bağlamında İnternet Mimleri"; Dr. Öğr. Üyesi Alper Değerli ve Dr. kir. Üyesi Başak Değerli'nin "Covid-19 Sürecinde Sosyal Medyada Bilimsel Söylem ve Toplumsal Alımlama Gerginliğine Bir Çözüm Olarak İletişim Bilimi", Öğr. Gör. Fatma Yiğit Açıkgöz ile Burcu Şahin'in "İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Mahremiyet Algısı: Instagram Örneği" ve Seda Özşirin'in "Genç Çiftlerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Odak Grup Çalışması" başlıklı bildirilerinin sunumları gerçekleştirilmiştir. 
Ulusal Dijital Çağ ve Yeni İletişim Düzeni Sempozyum E-Kitabını incelemek için tıklayınız.