İletişim
Tarih: 28 Nisan 2021

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin'den: ''Reklamın Dünyasında Zaman: Bellek, Otantiklik ve Hız Üzerine''

İletişim Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Aytekin’in ikinci kitabı Reklam Dünyasında Zaman: Bellek, Otantiklik ve Hız Üzerine kitabı raflardaki yerini aldı.

Aytekin’in zaman ekonomisi ve hız kültürü konularına reklam perspektifinden baktığı kitap, işletme, iletişim, güzel sanatlar ve mimarlık gibi alanlardan akademisyenlerin ve öğrencilerin ilgisini çekecek bir içeriğe sahip.

Reklamcılığa farklı bir bakış açısıyla yaklaşan kitaba ilişkin paylaşılan detayları aşağıda inceleyebilirsiniz:

''Zamanın mekândan daha önemli hâle geldiği ve metalaştığı bir çağda yaşıyoruz. Zamanın reklam kanalıyla üzerimizde kurduğu iktidarı anlama çabasıyla yazılan "Reklamın Dünyasında Zaman: Bellek, Otantiklik ve Hız Üzerine", iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm, zamanın belleğimizde bıraktığı izlerle ilgili. Aile ve medya, kimliğimizi ve belleğimizi nasıl inşa ediyor? Medyadaki aile temsilleri belleğimizde nasıl yer alıyor? Bu temsiller üzerinde yükselen anılarda klişeler var mı? Tüketilmek üzere, reklam için üretilen anıların ortak yönleri neler? Reklamlarda herkesin geçmişine uyabilecek fabrikasyon anılar sunuluyorsa markalar, rekabette öne geçmek için otantiklikten nasıl faydalanıyor? Tüm bu soruları, reklamdaki geçmiş-bugün-gelecek çizgisi üzerinde, reklamın hatırlattıkları ve unutturdukları bağlamında ele alıyor ve bu pencereden Anneler Günü ve Babalar Günü reklamlarına bakıyorum. Kitabın ikinci bölümü ise hakikat sonrası çağı, içinde yaşadığımız filtre balonunu, maruz kaldığımız hız kültürünü ve politik arka planını, hızın beraberinde getirdiği güvensizlik, sıkıntı gibi problemleri ele alıyor. Çoğunluğu lojistik sektöründen olmak üzere reklamlarda hızın temsilini inceliyorum. Ardından reklamın üretim sürecindeki hız konusuna geçiyorum ki burada da yakınsama kültürüne, reklam ajanslarının yapılarına, işleyişlerine ve reklam sektörü çalışanlarının reklamı üretirken yüz yüze geldiği hız fetişizmi, esneklik ve verimlilik üzerine söylemek istediklerim var.''