Antik Yunan Arketiplerinin Yeni Medyada Modern Siyaset Söylemi Üzerindeki Etkileri