İletişim

Bölüm Mesajı

Görsel İletişim, görme ve algılama yetisini iletişime çok amaçlı katan bir bölümdür. Bölümde kitle iletişim ve sosyal bilimlere yönelik derslerle birlikte görsel iletişimin gereksinimi olan, teknoloji ve estetikle geliştirilen uygulama dersleri bütünleşik olarak işlenmektedir. Amaç medyanın tüm alanlarında, yazılı basından dergi, gazete, afişe ve kurumsal kimlik uygulamalarına dek görsel iletişim kavram, teknik ve uygulamalarını yaratıcı düşünceyi de kapsayacak biçimde öğrenci için bilinir ve kullanılır hale getirmektir.

Görsel İletişim Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ozan GÜNEL
Görsel İletişim Bölümü Başkanı