Ulusal Dijital Çağ ve Yeni İletişim Düzeni Sempozyumu

Özet Gönderim Kuralları

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

  • Bildiri özeti son gönderim tarihi 14 Mayıs 2021'dir.  
  • Bildiri özetleri yenimedya@beykent.edu.tr adresine gönderilmelidir. Faks ve posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir. 
  • Bildirilerin kabul edilmesinin ardından, bildiri sunumu için kayıt ücreti 17.05.2021 tarihine kadar ödenmelidir.

 

YAZIM KURALLARI

  • Bildiri özetleri Türkçe olmalıdır. 
  • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir. 
  • Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile en az üç adet anahtar kelime yer almalıdır. 
  • Yazar(lar)ın adı ve soyadı özet başlığının altında, ana başlığı ortalayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı bitiminde üst yıldız * verilerek yazara ait bilgiler (kurum bilgileri, iletişim bilgileri ve Orcid numaraları) dipnot olarak, Times New Roman ile sayfanın her iki yanına yaslanarak ve yalnızca ilk sayfada görülecek biçimde 10 punto ve 1 aralık boşlukla yazılmalıdır. 
  • Özet/Abstract başlıklarında tüm harfler büyük, sola yaslı, 12 punto ve düz/bold yazı tipi kullanılmalıdır. Özet/Abstract metinleri ve Anahtar Kelimeler/Keywords düz yazı tipi, 11 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. 
  • Metinde aktarılan; gazete, kitap, dergi, sanat eserleri, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar ve marka isimleri gibi ifadeler eğik(italik) olarak yazılmalıdır.