İletişim Fakültesi Aday

NewsLab projesinin amacı, öğrencilerimizin alan uygulama deneyimini dört yıllık lisans eğitim

sürecine yaymak, içerik üretimi anlamında değişen meslek pratiklerini sürekli bir biçimde eğitim

süreleri boyunca deneyimlemelerini sağlamaktır. 

 

Bir içerik üretim laboratuvarı olarak Newslab’de üretilen içeriklerin, (üniversite 

bünyesindeki teknik imkânları kullanarak) farklı formatlara dönüştürülmesi, bu sayede 

farklı platformlarda dolaşıma girmesi hedeflenmektedir. Bu bakımdan öğrencilerin içerik 

üretim sürecinde yazılı, görsel ve işitsel nitelikte farklı üretim tarzlarını deneyimlemesi 

laboratuvarın temel amaçlarından biri olacaktır. 

 

Üretim sürecinde oluşturulan içeriklerin anlatı bakımında da farklılaşması beklenmektedir.

Bu bağlamda, üretilen içeriklerin konu seçiminde özgün ve hikaye  bakımından geniş

bir çerçeve çizmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede meslek alanındaki birçok yeni yaklaşım 

öğrenciler tarafından eğitim-öğretim sürecindeyken deneyimlenebilecektir.