İletişim Fakültesi Aday

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü olarak NewsLab projesiyle 

öğrencilerimizin alan uygulama deneyimini dört yıllık lisans eğitim sürecine yaymak, içerik 

üretimi anlamında değişen meslek pratiklerini sürekli bir biçimde eğitim süreleri boyunca 

deneyimlemelerini sağlamaktır. 

Bir içerik üretim laboratuvarı olarak Newslab’de üretilen içeriklerin, (üniversite 

bünyesindeki teknik imkânları kullanarak) farklı formatlara dönüştürülmesi bu sayede 

farklı platformlarda dolaşıma girmesini amaçlıyoruz. Bu bakımdan öğrencilerin içerik 

üretim sürecinde yazılı, görsel ve işitsel nitelikte farklı üretim tarzlarını deneyimlemesi 

laboratuvarın temel amaçlarından biri olacaktır. 

Üretim sürecinde oluşturulan içeriklerin anlatı bakımında da farklılaşmasını amaçlıyoruz. 

Bu bağlamda üretilen içeriklerin konu seçiminde özgün ve hikaye bakımından geniş bir 

çerçeve çizmesini amaçlıyoruz. Bu sayede meslek alanındaki birçok yeni yaklaşım 

öğrenciler tarafından eğitim-öğretim sürecindeyken deneyimlenebilecektir.