İletişim
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
213000002261198 - Mesleki Oryantasyon ve Yeni Medyaya Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
312000000001121 - Kent Kültürü 2+0+0 Zorunlu 4
313032000001115 - Medya ve Toplum 3+0+0 Zorunlu 6
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
311000000001202 - Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001101 - Ekonominin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 6
320032103221102 - İletişime Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
213048203201201 - Dijital Medya Stüdyosu I 2+2+0 Zorunlu 6
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
321048203121201 - Sosyal Ağlar 3+0+0 Zorunlu 5
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
SEC_3_1 - 3. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
213048203201202 - Dijital Medya Stüdyosu II 2+2+0 Zorunlu 6
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
312022600001226 - Kültür Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
320022002101215 - İletişim Kuramları 3+0+0 Zorunlu 5
SEC_4_1 - 4. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
213048200001301 - Etkileşim Tasarımı 2+1+0 Zorunlu 6
213048203201108 - Görüntü ve Ses Kurgusu 1+2+0 Zorunlu 5
214032004821305 - Web Tasarımı 2+1+0 Zorunlu 5
320031200001317 - İletişim Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 4
321032203131301 - Medya Okur Yazarlığı 2+0+0 Zorunlu 4
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Zorunlu 5
213034200001302 - Yeni Medya Pazarlama 2+0+0 Zorunlu 5
213048200001302 - Siber Sanatlar 2+2+0 Zorunlu 6
320032102261202 - İletişim ve Etik 2+0+0 Zorunlu 4
321048203101302 - İnternet Gazeteciliği 3+0+0 Zorunlu 5
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
213048203131401 - Dijital İçerik Yönetimi ve Analizi 2+0+0 Zorunlu 5
313048203451401 - E-Devlet ve E- Uygulamalar 2+0+0 Zorunlu 5
321031204801401 - Yeni Medya Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 5
321048003101401 - Yeni Medya Projesi 0+2+0 Zorunlu 6
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Zorunlu 5
321048003101402 - Yeni Medya Bitirme Çalışması 0+2+0 Zorunlu 7
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Zorunlu 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
480021303121402 - Dijital Oyun Tasarımı 2+1+0 Zorunlu 5
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler