İletişim

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
TMD01 - Tamamlayıcı Ders I 0+0+0 Zorunlu 0
TMD02 - Tamamlayıcı Ders II 0+0+0 Zorunlu 0
TMD03 - Tamamlayıcı Ders III 0+0+0 Zorunlu 0
TMD04 - Tamamlayıcı Ders IV 0+0+0 Zorunlu 0
TMD05 - Tamamlayıcı Ders V 0+0+0 Zorunlu 0
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
312000000001121 - Kent Kültürü 2+0+0 Zorunlu 4
313032000001115 - Medya ve Toplum 3+0+0 Zorunlu 6
321000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Televizyon Haberciliği ve Programcılığına Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
311000000001202 - Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001101 - Ekonominin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 6
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
213031100001308 - Görsel Algı 3+0+0 Zorunlu 6
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
320022400001101 - Medya Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
321000000001215 - Haber Dili ve Diksiyon 2+1+0 Zorunlu 5
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
213032100001216 - Televizyon Program Türleri 2+0+0 Zorunlu 5
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
312022600001226 - Kültür Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
320022002101215 - İletişim Kuramları 3+0+0 Zorunlu 5
320022002131202 - Televizyon Haber ve Program Yazarlığı 2+1+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
213000000001235 - Yeni Medya Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 6
213000000001307 - Televizyonda Yapım ve Yönetim I 2+1+0 Zorunlu 5
313032000001315 - Medya ve Siyaset 2+0+0 Zorunlu 4
321021300001312 - Ses ve Işık Tasarımı 2+1+0 Zorunlu 6
321038000001218 - Medya Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
321032203131301 - Medya Okur Yazarlığı 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
213000000001308 - Televizyonda Yapım ve Yönetim II 2+1+0 Zorunlu 5
213034200001218 - Yeni Medya ve Reklamcılık 3+0+0 Zorunlu 5
213048203201108 - Görüntü ve Ses Kurgusu 1+2+0 Zorunlu 5
321000000001204 - Televizyon Programları Analizi 3+0+0 Zorunlu 6
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
213000000001449 - Tematik Yayıncılık 3+0+0 Seçmeli 5
321000000001211 - Tartışma ve Röportaj Teknikleri 2+1+0 Seçmeli 5
321000000001405 - Haber Editörlüğü 3+0+0 Seçmeli 5
321000000001425 - Televizyon Haberleri Analizi 3+0+0 Seçmeli 5
321021300001402 - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
213000000001237 - Yeni Medya Uygulamaları 2+1+1 Seçmeli 5
213000000001412 - Görsel Çalışmalar 2+1+1 Seçmeli 5
321021300001490 - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30