İletişim
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
312000000001121 - Kent Kültürü 2+0+0 Zorunlu 4
313032000001115 - Medya ve Toplum 3+0+0 Zorunlu 6
342000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılığa Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
311000000001202 - Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001101 - Ekonominin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 6
320032103221102 - İletişime Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
342000000001301 - Pazarlama 3+0+0 Zorunlu 5
342032000001101 - Halkla İlişkiler 3+0+0 Zorunlu 5
342032000001313 - Reklamcılık 3+0+0 Zorunlu 6
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
213032000001223 - Fotoğraf Teknikleri 2+1+0 Zorunlu 6
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
223000000001431 - Metin Yazarlığı 2+1+0 Zorunlu 5
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
312022600001226 - Kültür Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
320022002101215 - İletişim Kuramları 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
213000000001235 - Yeni Medya Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 6
213032000001217 - Sunum ve Anlatım Teknikleri 2+1+0 Zorunlu 5
342032000001201 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0+0 Zorunlu 5
321032203131301 - Medya Okur Yazarlığı 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_5_2 - 5. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
320032102261202 - İletişim ve Etik 2+0+0 Zorunlu 4
320034200001306 - Medya Reklam Planlama ve Satın Alma 3+0+0 Zorunlu 6
380214021301252 - Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_6_2 - 6. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
213032204821103 - Masaüstü Yayıncılık 1+2+0 Seçmeli 5
342000000001415 - Etkinlik Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
342031100001303 - Tüketici Davranışı 3+0+0 Seçmeli 5
342032000001489 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
342032000001233 - Marka İletişimi Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
342032000001490 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bitirme Çalışması 0+2+2 Seçmeli 7
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler